P4ff ORACLE 456 Sun 7 Aug S4C 2033:05 SBECTEL       HYSBYSFWRDD GWAITH Y SAMARIAID Mae'r Samariaid yn bodoli i gynorthwyo pobl unig a'r gofidus yn S sydd am ddifa eu hunain. Mae rh9{un wrth y ffon ddydd a nos, neu gallwch alw heibio'r ganolfan ym Mangor. Bob dydd l—f pobl o bo2 rhan  yn galw heibio'r ganolfan, sydd ar agor o 7.30am hyd 9.00pm. Os ydych am fwy o wybo——fth ffoniwch Bangor 354 646 neu dewch draw i'r Ganolfan, 7 Ffordd yr Abaty, Bangor  5/9 Competition T/Soft Holi——|s Racing