P457 ORACLE 457 Sun 7 Aug S4C 2035:11 SBECTEL              Charitable and non profit-  making groups may publicise  their activities here.    The service is FREE. If you  would like to make use of  it, write with details to:          NOTICEBOARD    SBECTEL TELETEXT Facts 3-6 ALFRED PLACE on S4C LONDON WC1E 7EB index      450    1/9 Competition T/Soft Holidays Racing
P457 ORACLE 457 Sun 7 Aug S4C 2001:01 SBECTEL          Gall grwpiau elusennol a  chymdeithasau gwirfoddol  hysbysebu'u gweithgaredf—r yma    Mae'r gwasanaeth AM DDIM. Os  hoffech ddefnyddio'r gofod hwn  danfonwch eich manylion at:          HYSBYSFWRDD    SBECTEL  3-6 ALFRED PLACE Hysbys LLUNDAIN WC1E 7EB yn dilyn        2/9 Competition T/Soft Holidays Racing
P457 ORACLE 457 Sun 7 Aug S4C 2010:00 SBECTEL       MORGANNWG HOSPITAL LEAGUE OF FRIENDS The Morgannwg Hospital League of Friends undertakes work to help those in hospital suffering from various forms of mental illness. It is particularly looking for volunteers who are prepared to visit long-stay patients who would not normally receive visitors. If you are interested, please contact Edward H. Lewis, Morgannwg Health Unit General Manager, on Bridgend 766100.  3/9 Competition T/Soft Holidays Racing
P457 ORACLE 457 Sun 7 Aug S4C 2040:00 SBECTEL       STONEWORKS An Exhibition of Contemporary Stonecarving at Powys Castle, Welshpool - 2nd April - 30th October, 1988. Oriel 31 and the Welsh Sculpture Trust present this major exhibition of stone carving in association with The National Trust. There are 32 sculptures in total by 21 major British artists, several of whom have made work especially for the exhibition - including Kim Lim, Fred Watson and Neil Talbot.  4/9 Competition T/Soft Holidays Racing
P457 ORACLE 457 Sun 7 Aug S4C 2040:01 SBECTEL       HYSBYSFWRDD GWAITH Y SAMARIAID Mae'r Samariaid yn bodoli i gynorthwyo pobl unig a'r gofidus yn ogystal a rhai sydd —n ddifa eu hunain. Mae rhywun wrth y ffon ddydd a nos, neu gallwch alw heibio'r ganolfan ym Mangor. Bob dydd mae pobl o bob rhan o Wynedd yn galw heibio'r ganolfan, sydd ar agor o 7.30am hyd 9.00pm. Os ydych am fwy o wybodaeth ffoniwch Bangor 354 646 neu dewch draw i'r Ganolfan, 7 Ffordd yr Abaty, Bangor  5/9 Competition T/Soft Holidays Racing
P457 ORACLE 457 Sun 7 Aug S4C 2040:01 SBECTEL       NOTICEBOARD WHAT THE SAMARITANS DO The Samaritans exist to help the lonely and distressed as well as the suicidal. The phones are manned day and night and you can call by the Centre between 7.30am and 9.00pm. The Centre is open to people from all over Gwynedd, whether they seek help or want to assist the Samaritans. If you want more information phone Bangor 354 646 or why not pop by the Centre, 7 Abbey Road, Bangor.  6/9 Competition T/Soft Holidays Racing
P457 ORACLE 457 Sun 7 Aug S4C 2040:10 SBECTEL       GWASG PRIFYSGOL CYM"j Cyhoeddiadau Mis Mehefin LLEN CYMRU (Cyfrol XV Rhifyn 3 a 4) Golygwyd gan Ceri W. Lewis EFRYDIAU ATHRONYDDOL (Cyfrol LI) Golygwyd gan J.I. Daniel a Walford Gealey CULHWCH AC OLWEN Golygwyd gan Rachel Bromwich a D. Simon Evans GRAMADEG GROEG Y TESTAMENT NEWYDD Eryl Wynn Davies Cyfrol 7  7/9 Competition T/Soft Holidays Racing
P457 ORACLE 457 Sun 7 Aug S4C 2041:10 SBECTEL       GWASG PRIFYSGOL CYM"j Cyhoeddiadau Mis Mehefin PEOPLE AND PROTEST IN WALES, 1815-1880 WALES BETWEEN THE WARS Edited by Trevor Herbert and Gareth Elwyn Jones Cyhoeddiaf—v Mis Gorffennaf MORGAN LLWYD, LLYFR Y TRI ADERYN Golygwyd gan M. Wynn Thomas Y GAIR AR WAITH Golygwyd gan R. Geraint Gruffydd  8/9 Competition T/Soft Holidays Racing
P457 ORACLE 457 Sun 7 Aug S4C 2041:03 SBECTEL       GWASG PRIFYSGOL CYM"V (0222) 31919 Cyhoeddiadau Mis Gorffennaf Y MORYNION Jean Genet. Cyfieithwyd gan Glenda Carr Cyfres Dramau'r Byd. Golygydd y Gyfres - William Lewis. Y GWYDDONYDD Cyfrol 26 Rhifyn 1 Golygwyd gan Glyn O. Phillips DEEDS NOT WORDS T.G. Davies THE WELSH SPIRIT OF GWENT Mair Elvet Thomas  9/9 Competition T/Soft Holidays Racing