P446 ORACLE 446 Sun 7 Aug S4C 2030:12            Y DIWEDDARAF O'R BYD ROC     C H W E D L A U R O C    P O P Y N Y S I O P    S I A R T C Y T G O R D    C A L E N D R R O C    ADOLYGIAD O GYNGERDD    GERAINT JARMAN YNG NGLWB    LLAFUR CASNEWYDD      1/8 Kids On S4C 4-T 4 Paws Facts
P446 ORACLE 446 Sun 7 Aug S4C 2010:08            C H W E D L A U R O C  Bydd Arfer Anfad yn recordio eu EP yn Stiwdio Popty, Casnewydd. Eu bwriad gwreiddiol oedd recordio mewn stiwdio yn Wrecsam ond gwnaeth y grwp gxl—hnt o argraff ar Gary Beard yng Nghlwb Gwyddelig Casnewydd nos Wener y Steddfod nes iddo'u perswadio yn y fan a'r lle i ddod i'r Popty yng Nghasnewydd. Llwyddodd y Crumblowers a'r Ffa Coffi ryddhau caset o'u perfformiad yn y Clwb Sgwar, Caerdydd, nos Fawrth y Steddfod o fewn diwrnod i'r digwyddiad. Kids On S4C 4-T 4 Paws Facts
P446 ORACLE 446 Sun 7 Aug S4C 2010:02            POP YN Y SIOP  OS METS, METS - GERAINT LOVG FN (caset Sain)   HANES Y BYD - DEREC BROWN (caset Fflach)  CELWYDD NOETH - BLAENAU Y (sengl Sain)   BLWYDDYN Y DDRAIG - CEFFYL PREN  (sengl-flexi Sain)   Mwy o gynnyrch i ddilyn Kids On S4C 4-T 4 Paws Facts
P446 ORACLE 446 Sun 7 Aug S4C 2010:00            POP YN Y SIOP  DALEC PEILON - FFA COFFI PAWB (caset Casetiau Huw)   JESS YN FYW - JESS (caset Fflach)  SLOWDANCE EFO'R IESU - TYNAL TYWYLL (caset Ankst)   NOT BAD FOR A BALDY - BYD AFIACH (caset Afiach)  EL HOMBRE SECRETIVO - TRADDODIAD OFNUS (ep) Kids On S4C 4-T 4 Paws Facts
P446 ORACLE 446 Sun 7 Aug S4C 2051:10    1 ( 5) ANHREFN 2 ( 1) DAFYDD IWAN 3 ( 2) AR LOG 4 ( 4) MABSANT 5 ( 3) TYNAL TYWYLL 6 ( 6) FFA COFFI PAWB 7 ( 9) CRYMBLOWERS 8 (19) BWCHADANAS 9 ( 7) BLAENAU Y 10 ( -) DYLAN DAVIES A'I GRIW Mae Siart Cytgord yn seiliedig ar nifer y gynulleidfa a welodd grwp, gwerthiant recordiau mewn sampl o siopau ac ymddangosiadau teledu dros y d—jr wythnos flaenorol. Ail hanner i ddilyn.  5/8 Kids On S4C 4-T 4 Paws Facts
P446 ORACLE 446 Sun 7 Aug S4C 2041:04    11 (16) BYD AFIACH 12 ( -) EIRIN PERYGLUS 13 ( -) BILI CLIN 14 ( -) JECSYN FFEIF 15 ( -) DE"FC BROWN 16 (13) AM DWRW 17 ( -) HUW CHISWELL 18 ( -) GERAINT LOVGREEN 19 ( -) PEDWAR YN Y BAR 20 ( -) TERRY WAITE AR ASID Mae Siart Cytgord yn seiliedig ar nifer y gynulleidfa a welodd grwp, gwerthiant recordiau mewn sampl o siopau ac ymddangosiaf—v teledu dros y d—hr wythnos flaenorol.  6'8 Kids On S4C 4-T 4 Paws Facts
P446 ORACLE 446 Sun 7 Aug S4C 2041:00           J A R M A N A R E I O R A U Nos Lun, yng Nghlwb Llafur Casnewydd, yn dilyn set R&B caled ac egniol gan STEVE EAVES a'i DRIAWD cafwyd perfformiad byw cyntaf GERAINT JARMAN ers tua deunaw mis. Roedd y Cynganeddwyr ar newydd wedd gyda Gwyn Jones (Maffia) yn gadarn ar y drymiau a Tich Gwilym yn ol i roi sioe gwirioneddol gywrain gan orffen gyda'i gitar yn sgrechian Hen Wlad Fy Nhaf—v. Cafwyd set gynhwysfawr a chyffrous oedd yn cynnwys goreuon o holl yrfa Jarman. mwy  7/8 Kids On S4C 4-T 4 Paws Facts
P446 ORACLE 446 Sun 7 Aug S4C 2042:12           J A R M A N A R E I O R A U Roedd y set yn cynnwys clasuron cynnar fel Y Dyn Oedd Yn Hoffi Pornograffi, Instant Pundits a Gwesty Cymru, rhai newydd sbon fel Gwrthryfel a fersiynau o Reggae Cymraeg a Paid Lladd. Dau uchafwynt oedd y fersiwn czw gyntaf erioed o Byth Yn Mynd I Redeg Bant a'r rap Dim Lle I Droi. Cyngerdd a gynhyrfodd y gynulleidfa a dangos fod y tan ym mol Jarman, ac fod y Cynganeddwyr mor grefftus ag erioed.  8/8 Kids On S4C 4-T 4 Paws Facts