P441 ORACLE 441 Sun 7 Aug S4C 2010:10 SBECTEL    CYFLWYNYDD NEWYDD CARREG ATEB  7.30pm, NOS LUN, AWST 8 Darlledir rhifyn arbennig o "Carreg Ateb" o'r Eisteddfod Genedlaethol yng Nghasnewydd heno. Un o gyflwynwyr y rhaglen yw Guto Harri a welwyd eisioes yn cyflwyno'r rhaglenni arbennig o faes Eisteddfod yr Urdd ac o'r Sioe Amaethyddol. Pan ddaw "Carreg Ateb" yn ol ym mis Medi fel cyfres lawn Guto fydd y prif gyflwynydd wythnosol yn cymryd lle Emlyn Davies.  Mwy Next Feature Sport Kids On S4C Facts
P441 ORACLE 441 Sun 7 Aug S4C 2041:02 SBECTEL    CYFLWYNYDD NEWYDD CARREG ATEB  7.30pm, NOS LUN, AWST 8 Syniad cyflwynydd blaenorol "Carreg Ateb", Emlyn Davies (sy'n cynhyrchu'r gyfres hefyd) oedd cael cyflwynydd newydd. Roedd Emlyn yn ymwybodol iawn o'r ymateb gan bobl ifanc i'r rhaglen a bod llawer iawn ohonynt wedi camu i'r Caban Ateb i ddweud eu barn yn ystod y gyfres. Felly, dewisodd wr ifanc 22 oed i gyflwyno'r rhaglen yn ei le.  mwy Next Feature Sport Kids On S4C Facts
P441 ORACLE 441 Sun 7 Aug S4C 2051:01 SBECTEL    CYFLWYNYDD NEWYDD CARREG ATEB  7.30pm, NOS LUN, AWST 8 Brodor o Gaerdydd yw Guto Harri, cyflwynydd newydd y rhaglen. Mae bellach yn gweithio fel newyddiadurwr ar ei liwt ei hun wedi dilyn cwrs yng newyddiadurol yng Ng——frdydd. Cyn hynny bu Guto yn ddisgybl yn Ysgol Gyfun Llanhari ac yn fyfyriwr yng gwleidyddiaeth, economeg ac athroniaeth yng Ngholeg y Frenhines, Rhydychen. Gyda Guto yn y gyfres newydd bydd yr anfarwol Aled Sam a cheir pytiau ambell waith gan Glenda Hughes o Dregaron.  Next Feature Sport Kids On S4C Facts