P427 ORACLE 427 Sun 7 Aug S4C 2050:01 SBECTEL        CYMANFA GANU  8.30pm, NOS SADWRN, AWST 7 Yn ol yr arfer noswaith y Gymanfa Ganu yw Nos Sul yr Eisteddfod. Cewch gyfle i ymuno a'r dorf ym Mhafiliwn yr Eisteddfod i ganu eich hoff emynau o dan arweiniad Glynne Jones. Sylwebydd y rhaglen yw Meurwyn Williams This year's Eisteddfod closes with the traditional Cymanfa Ganu and gives you the chance to hear your favourite hymns Next Preview S4C Today Features Facts