P419 ORACLE 419 Sun 7 Aug S4C 2010:11 SBECTEL       Gwasanaeth teletestun i gyd-redeg a rhaglenni S4C yw Sbectel. Ers mis Rhagfyr darlledwyd gwybodaeth fanwl, yn Gymraeg a Saesneg, am yr holl raglenni a ddarlledir gan S4C. Yn ogystal mae Sbectel yn rhoi rhagolwg o'r rhaglenni sydd ar gael, yn rhoi gwybodaeth am y bobl y tu cefn i'r rhaglenni a manylion pellach am bynciau a godwyd ar y sgrin. A caiff Sbectel ei adolygu bob dydd o'r flwyddyn...  Mwy mewn munud  TV Guide Previews Features Facts
P419 ORACLE 419 Sun 7 Aug S4C 2010:00 SBECTEL       Cynhyrchydd Sbectel yw Intelfax Cyf, cwmni cynhyrchu teletestun annibynnol. Cyd-weithia'n golygyddion yn glos ag Adran Cysylltiaf—z Cyhoeddus S4C er mwyn sicr——v fod y wybo——fth ddiweddaraf ar gael yn barhaol i'r gwylwyr sydd a theletestun. A pheidiwch ag anghofio cysylltu a ni os oes gennych sylwaf—v neu awgrymiaf—v i S4C. Danfonwch nhw atom ni i'w cynnwys yn ein gwasanaeth Sbectel. Bydd ein cyfeiriad yn ymddangos ar y dudalen nesaf ...  Prif Fynegai 410  TV Guide Previews Features Facts
P419 ORACLE 419 Sun 7 Aug S4C 2041:01 SBECTEL       Os oes gennych rywbeth i'w ddweud —n S4C - neu Sbectel - yna danfonwch air at: Y Golygydd, neu ffoniwch 01-631 0976.  Mwy mewn munud  TV Guide Previews Features Facts
P419 ORACLE 419 Sun 7 Aug S4C 2040:13 SBECTEL       Sbectel is a brand new teletext service connected to S4C's programmes. Since December Sbectel has been giving details in English and in Welsh, about all the programmes transmitted by S4C. We offer programme listings and previews of programmes to be shown, as well as giving in-depth coverage of the people and the issues behind the programmes. And Sbectel is being updated every day of the year ... even Christmas Day!  More in a moment  TV Guide Previews Features Facts
P419 ORACLE 419 Sun 7 Aug S4C 2041:11 SBECTEL       Sbectel is produced by Intelfax Ltd, an independent teletext company. Our producers are in close co-operation with the S4C Public Relations Department, which means that the very latest information will reach teletext viewers. And don't forget to contact us if you have any comments or suggestions about S4C. Write to us and we'll include it in our Sbectel service. Our address follows on the next page...  More in a moment  TV Guide Previews Features Facts
P419 ORACLE 419 Sun 7 Aug S4C 2040:01 SBECTEL     P  If you have anything to say about S4C - or Sbectel - then contact us at: The Editor, or phone 01-631 0976.  TV Guide Previews Features Facts