P287 ORACLE 287 Fri 4 Feb ITN 2100:05   UNION 2/2   SATURDAY'S   FIXTURES CLUB MATCHES (Cont'd) New Brighton v Gosforth 3.00 Nottingham v Northern 3.00 Nuneaton v Bradford 3.00 Orrell v Broughton Pk 3.00 Oxford U v Queensland U 2.30 Royal High v Hawick 2.45 Selkirk v Clarkston 2.45 Sheffield v g Hartlepool 3.00 Wakefield v Birmingham 2.30 Waterloo v Coventry 2.45 >>>>
P287 ORACLE 287 Fri 4 Feb ITN 2100:34   UNION 1/2   SATURDAY'S   FIXTURES INTERNATIONALS Wales v England France v Scotland CLUB MATCHES Birkenhead Pk v Otley 3.00 Bristol v Royal Navy 3.00 Chester v Vale of Lune Edinburgh Acad v Stewarts FP 2.45 Exeter v Cheltenham 2.45 Glamorgan Wdrs v Weston-s-M 11.00 Gordonians v Highland 2.45 Hartlepool Rvs v Roundhay 3.00 Harrogate v Fylde 3.00 Headingley v Richmond 2.30 Hull & ER v Middlesbro' 2.30 Kelso v Gala 2.45 Liverpool v Sale 2.45 Ldn Scottish v Leicester 2.30 Melrose v Langholm 2.45