P406 CEEFAX 2 4p6 Tue 04 Mar 2p:01/11       1/5 EUROPEAN RESORTS FORECAST FROM 4 MAR min max (c) min max (c) Akrotiri Athens Tue 9 19 Sunny Tue 7 18 Sunny Wed 8 18 Sunny Wed 8 18 Rn Shr Thu 7 15 Sunny Thu 7 16 Sunny Fri 4 15 Sunny Fri 7 17 Sunny Sat 6 17 Sunny Sat 8 16 Sunny Alicante Barcelona Tue 9 2p Rn Shr Tue 11 16 Rn Shr Wed 8 19 Rn Shr Wed 11 17 Rn Shr Thu 1p 2p Rn Shr Thu 10 16 Rn Shr Fri 9 19 Rn Shr Fri 9 15 Rn Shr Sat 11 17 Lt Rain Sat 8 15 Rn Shr C = -4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 F = 25 32 39 46 54 61 68 75 82 90 97 World Radiation Trav Head Main Menu
P406 CEEFAX 2 40$ Tue 0 Har 2p:24/00  3C  j kj $Cj@ C @ B51C4   @@@ @@ 0/5@ OP AN R S P FO E A F 4 MAR Iin Zax (c) )in Hax (c) Bor@eaux aro Tue 8 2p Cloudy Tue 12 21 Sunny Wed 8 14 Lt Rain ed 12 20 Cloudy Thu 8 15 San Int Thu 11 20 Lt Rain Fri 5 16 Sun Int Fri 11 19 Rn Shr at 4 14 Rn hr at 11 2p Rn hp Corfu Heraklion Tue 5 19 Rn Shr T—— 9 16 Sunny WeH / @18@RN@'hr@ WeD 11 1/ Sunny Thu 7 17 Rn Shr Thu 9 15 Sunny Fri 8 16 Lt Rain Fri 8 15 Sunny Sat 7 16 Lt Rain Sat 8 16 Sun Int C = - p 4 8 12 16 20 24 28 3 3$ D = 25@s 39 4& 5 &1 &8 '5 82 80 97 World Radiation Trav Head Main Menu
P406 CEEFAX 2 4pn Tue p4 Mar 2p:20/41       2/5 EUROPEAN RESORTS FORECAST FROM 4 MAR min max (c) min max (c) Bordeaux Faro Tue 8 2p Cloudy Tue 12 21 Sunny Wed 8 14 Lt Rain Wed 12 2p Cloudy Thu 8 15 Sun Int Thu 11 2p Lt Rain Fri 5 16 Sun Int Fri 11 19 Rn Shr Sat 4 14 Rn Shr Sat 11 2p Rn Shr Corfu Heraklion Tue 5 1y Rn Shr Tue 9 16 Sunny Wed 7 19 Rn Shr Wed 11 17 Sunny Thu 7 17 Rn Shr Thu 9 15 Sunny Fri 8 16 Lt Rain Fri 8 15 Sunny Sat 7 16 Lt Rain Sat 8 16 Sun Int C = -4 p 4 8 12 16 20 24 28 32 36 F = 25 s2 39 46 54 v1 68 75 82 90 97 World Radiation Trav Head Main Menu
P406 C AX 2 4pm Tue p4 Mar 2p:00/35      [ 3/5 EUROPEAN RESORTS FORECAST FROM 4 MAR min max (c) min max (c) Ibiza Majorca Wed 1p 19 Lt Rain Wed 4 21 Rn Shr Thu 1p 2p Rn Shr Thu 7 2p Rn Shr Fri 10 18 Rn Shr Fri 7 18 Rn Shr Sat 10 18 Lt Rain Sat 6 18 Rn Shr Lisbon Malaga Tue 11 21 Sun Int Tue 1p 19 Sunny Wed 11 21 Lt Rain Wed 1p 2p Rn Shr TPu 12 22 Rn 'hr Thu 8 2p Lt Rain Fri 10 20 Rn Shr Fri 9 19 Rn Shr Sat 11 2p Rn Shr Sat 10 18 Lt Rain C = -4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 E = 25 32 39 46 54 61 68 75 82 90 97 World Radiation Trav Head Main Menu
P406 CEEFAX 2 406 Tue 04 Mar 20:00/11       3/5 UROPEAN RESORTS FORECAST FROM 4 MAR min max (c) min max (c( biz— Hajorca Tue 1p 19 Rn Shr Tue 5 20 Rn Shr Wed 10 19 Lt Rain Wed 4 21 Rn Shr @@u 00 20 Rn hr T@u ' 20 Rn Shr Fri 10 18 Rn Shp@ ri 7 18 Rn Shr Sat 0p 18 Lt Rain Sat 6 18 Rn Shr @ Lisbon Malaga —e 11 21 Sun Nt ue 10 19 Sunny Wed 11 21 Lt Rain Wed 10 20 Rn Shr Thu 12 22 n Shp Thu 8 20 Lt Rain Fri 10 2p Rn Shr Fri 9 19 Rn Shr Sat 11 20 Rn Shr Sat 10 18 Lt Rain C = - p 4 8 12 16 20 24 28 32 36 D = 25 32 39 46 54 61 68 75 82 90 97 World Radiation Trav Head Iain Menu
P406 CEEFAX 2 4pv Tue 04 Mar 2p:20/03       3/5 EUROPEAN RESORT£ FORECAST FROM 4 MAR min max (c) min max (c) Ibiza Majorca Tue 1p 19 Rn Shr Tue 5 2p Rn Shr Wed 1p 19 Lt Rain Wed 4 21 Rn Shr Thu 10 2p Rn Shr Thu 7 2p Rn Shr Fri 1p 18 Rn Shr Fri 7 18 Rn Shr Sat 1p 18 Lt Rain Sat 6 18 Rn Shr Lisbon Malaga Tue 11 21 Sun Int Tue 10 19 Sunny Wed 11 21 Lt Rain Wed 10 20 Rn Shr Thu 12 22 Rn Shr Thu 8 20 Lt Rain Fri 1p 2p Rn Shr Fri 9 19 Rn Shr Sat 11 20 Rn Shr Sat 10 18 Lt Rain C = -4 p 4 8 12 16 2p 24 28 32 36 F = 25 s2 39 46 54 61 68 75 82 90 97 World Radiation Trav Head Main Menu
P406 C AX 2 4p$ Tue 0 Zar p: 0/$   @ 'k BB  £   4/5 EUROPEAN RES PT FO$E AS F H 4 MAR min max (c) min max (c) Malta Naples ed 1p 20 RN hr Wed 7 20 Lt Rain Thu 10 19 Rn Shr Thu 7 19 Rn Shr Fri 10 18 Lt Rain Fri 7 17 Rn Shr Sat 1p 18 Rn Shr Sat 8 15 Rn Shr Marmaris Nice u— 1u 1n SanLy T—— 9 18 Lt Rain Wed 8 15 Sunny Wed 10 17 Lt Rain Thu 0 13 Sunny Thu 8 16 Rn Shr ri 11 Sun.y Fri 8 16 Rn Shr Sat Y2 12 Sun Int Sat 7 15 Rn Shr C = p 4 8 12 16 20 24 28 32 36 World Radiation Trav Head Main Menu
P406 CEEFAX 2 4p6 Tue p4 Mar 2p:27/11       4/5 EUROPEAN RESORTS FORECAST FROM 4 MAR min max (c) min max (c) Malta Naples Tue 10 2p Sunny Tue 5 21 Rn Shr Wed 1p 2p Rn Shr Wed 7 2p Lt Rain Thu 1p 19 Rn Shr Thu 7 19 Rn Shr Fri 1p 18 Lt Rain Fri 7 17 Rn Shr Sat 10 18 Rn Shr Sat 8 15 Rn Shr Marmaris Nice Tue 15 16 Sunny Tue 9 18 Lt Rain Wed 8 15 Sunny Wed 1p 17 Lt Rain Thu p 13 Sunny Thu 8 16 Rn Shr Fri -2 11 Sunny Fri 8 16 Rn Shr Sat -2 12 Sun Int Sat 7 15 Rn Shr F = 25@s2 39 46 u4 61 68 75 82 90 97 World Radiation Trav Head Main Menu
P406 CEEFAX 2 4p6 Tue 04 Mar 2p:00/01 3kj£3kj£3k      4/5 EUROPEAN RESORTS FORECAST FROM 4 MAR min max (c) min max (c) Malta Naples Tue 10 2p Sunny Tue 5 21 Rn Shr Wed 10 20 Rn Shr Wed 7 20 Lt Rain Thu 1p 19 Rn Shr Thu 7 19 Rn Shr Fri 10 18 Lt Rain Fri 7 17 Rn Shr Sat 1p 18 Rn Shr Sat 8 15 Rn Shr Marmaris Nice Tue 15 16 Sunny Tue 9 18 Lt Rain Wed 8 15 Sunny Wed 1p 17 Lt Rain Thu p 13 Sunny Thu 8 16 Rn Shr Fri -2 11 Sunny Fri 8 16 Rn Shr Sat -2 12 Sun Int Sat 7 15 Rn Shr C = -4 p 4 8 12 16 20 24 28 32 36 F = 25 32 39 46 54 61 68 75 82 90 97 World Radiation Trav Head Main Menu
P406 CEEFAX 2 406 Tue 04 Mar 20:00/08  3k    "£"£££" ££  5/5 TROP AL R SO T" F $ A+T FR H 4 MAR Ein Hax (c) min Hax (c) Rome Tunis Tue 2 17 Rn Shr Tue 8 21 Sunny T@u 7 15 Lt Rain Thu 8 20 Rn Shr Fri 6 16 Lt Rain Fri 10 19 Lt Rain Sat 3 15 Rn Shr Sat 9 18 Lt Rain Tenerife enice Tue 16 25 Cloudy Tue 5 12 Cloudy Wed 1& 2! Clou—y@ Wed & 14 Lt Rain T@u 1& 24 San.y T@u 7 14 Lt Rain ri 15 23 Sunny Fri 4 14 Lt Rain Sat 15 20 Sun Nt Sat 2 12 Sanny C = -4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 D = 25 32 39 46 54 61 68 75 82 90 97 World Radiation Trav Head Main Menu
P406 CEEFAX 2 4p6 Tue p4 Mar 2p:02/01       5/5 EUROPEAN RESORTS FORECAST FROM 4 MAR min max (c) min max (c) Rome Tunis Tue 2 17 Rn Shr Tue 8 21 Sunny Wed 6 16 Lt Rain Wed 8 2p Rn Shr Thu 7 15 Lt Rain Thu 8 20 Rn Shr Fri 6 16 Lt Rain Fri 1p 19 Lt Rain Sat 3 15 Rn Shr Sat 9 18 Lt Rain Tenerife .enice Tue 16 25@Cloudy Tue 5 12 Cloudy Wed 16 25 Cloudy Wed 6 14 Lt Rain Thu 16 24 Sunny Thu 7 14 Lt Rain Fri 15 23 Sunny Fri 4 14 Lt Rain Sat 15 22 Sun Int Sat 2 12 Sunny C = -4 p 4 8 12 16 20 24 28 32 36 F = 25 32 39 46 54 61 68 75 82 90 97 World Radiation Trav Head Main Menu
P406 C EFAX 2 4pm Tue 04 Mar p:01/12 j 3Cj 3Cj 3k @ |$|h4|$|l @ Cj +@ k ——?@w@  V B ££"£££"£££   5/5 TROP AN R SOPT FO E A T F 4 MAR IiL Hax (c) Iil Hax c) Rome Tunis —— 0 1' Rn Shr Tue 8 21 Sunny Wed 6 16 Lt Rain Wed 8 20 Rn Shr Thu 7 15 Lt Rain Thu 8 20 Rn Shr Fri 6 16 Lt Rain Fri 10 19 Lt Rain Sat 3 15 Rn Shr Sat 9 18 Lt Rain eNerife .e.ice —— 0n 5@ LoaHy@ —e 5 @02 loaHy Wed 16 25 Cloudy Wed 6 14 Lt Rain Thu 16 24 Sunny Thu 7 14 Lt Rain Fri 15 23 Sunny Fri 4 14 Lt Rain Sat 15 22 Sun Int Sat 2 12 Sunny C = -4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 F = 25 32 39 46 54 61 68 75 82 90 97 Worl— Radiation Trav Head Main Menu