P725 CEEFAX 725 Sun 7 Oct 00:11/01 |B2201201|a14TEST|i24BSPC348k|m40000÷X÷b !÷X÷M"TELESOFTWARE TEST FOR Z.Z.LTD"÷i÷X ÷l÷l÷X÷M"TELETEXT ADAPTOR"÷e÷X÷v÷v÷X÷M"A BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZZ"÷e÷X(÷v÷X÷M"ab cdefghijklmnopqrstuvwxyz"÷e÷X2÷o÷X÷M"÷i÷ \GREEN ÷i÷ZRED÷i÷YBLUE"÷e|c
P725 CEEFAX 725 Sun 7 Oct 20:01/19 |B2201201|a14TEST|i44BSPC348k|m40000÷X÷b !÷X÷M"TELESOFTWARE TEST FOR Z.Z.LTD"÷i÷X ÷l÷l÷X÷M"TELETEXT ADAPTOR"÷e÷X÷v÷v÷X÷M"A BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZZ"÷e÷X(÷v÷X÷M"ab cdjfkhijklmnopqrstuvwxyz"÷e÷X2÷o÷X÷M"÷i÷ \GREEN ÷i÷ZRED÷i÷YBLUE"÷e|c
P725 CEEFAX 725 Sun 7 Oct 20:00/59 |B2201201|a14TEST|i64BSPC3)8k|m40000÷X÷b !÷X÷M"TELESOFTWARE TEST FOR Z.Z.LTD"÷i÷X ÷l÷l÷X÷M"TELETEXT ADAPTOR"÷e÷X÷v÷v÷X÷M"A BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZZ"÷e÷X(÷v÷X÷M"ab cdjfkhijklmnopqrstuvwxyz"÷e÷X2÷o÷X÷M"÷i÷ \GREEN ÷i÷ZRED÷i÷YBLUE"÷e|c
P725 CEEFAX 725 Sun 7 Oct 00:10/10 |B2201201|a14TEST|i04BSPC348k|m40000÷X÷b !÷X÷M"TELESOFTWARE TEST FOR Z.Z.LTD"÷i÷X ÷l÷l÷X÷M"TELETEXT ADAPTO "÷e÷X÷v÷v÷X÷M"A BCDEFGHIJCLMNOPQRSTUVWXZZ"÷e÷X(÷v÷X÷M"ab cd—fghijklmnopqrstuvwxyz"÷a÷X2÷o÷X÷M"÷i÷ \GREEN ÷i÷ZR@D÷i÷YBLUE"÷e|c
P725 CEEFAX 725 Sun 7 Oct 20:11/00 |B2201201|a14TEST|i04BSPC348k|m40000÷X÷b !÷X÷M"TELESOFTWARJ TEST FOR Z.Z.LTD"÷a÷X ÷l÷l÷X÷M"TELETEXT ADAPTO "|a÷X÷v÷v÷X÷M"A BCDEFGHI JLMNOPQ QVWXXZ"÷e÷X(÷v÷X÷M"ab cdefghijklmnopqrstuvwxyz"÷e÷X2÷o÷X÷M"÷i÷ \GREEN ÷i÷ZRED÷i÷YBLUE"÷e|c
P725 CEEFAX 725 Sun 7 Oct 20:10/00 \GREEN ÷i÷ZRED÷i÷YBLU "÷e|c
P725 C @FAX 725 Sun 7 Oct 20:11/03 |B2201201|a14TEST|i24BSPC348k|m40000÷X÷b !÷X÷M"TEL@SOFTWARE TJST FOP Z.Z.LTD"÷a÷X ÷l÷l÷X÷M"TELETEXT ADAPTOR"÷e÷X÷v÷v÷X÷M"A BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZZ"÷a÷X(÷v÷X÷M"ab cd—fghijklmnopqrstuvwxyz"÷e÷X2÷o÷X÷M"÷i÷ \GREEN ÷i÷ZRJD÷i÷YBLUE"÷e|c
P725 CEEFAX 725 Sun 7 Oct 20:00/00 |B2201201|a14TEST|i04BSPC348C|m40000÷X÷b !÷X÷M"TELESOFTWAR@ TEST FOR Z.P.LTD"÷e÷X ÷l÷l÷X÷M"TELETEXT ADAPTOR"÷a÷X÷v÷v÷X÷M"A BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"÷e÷X(÷v÷X÷M"ab cdefghijklmnopqrstuvwxyz"÷a÷X2÷o÷X÷M"÷i÷ \GREEN ÷i÷ZRDD÷i÷YBLUE"÷e|c
P725 CEEFAX 725 Sun 7 Oct 20:11/41 |B2201201|a14TEST|i24BSPC348k|m40000÷X÷b !÷X÷M"TELESOFTWARE TEST FOR Z.Z.LTD"÷e÷X ÷l÷l÷X÷M"TELETEXT ADAPTOR"÷i÷X÷v÷v÷X÷M"A BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZZ"÷e÷X(÷v÷X÷M"ab cdjfghijklmnopqrstuvwxyz"÷e÷X2÷o÷X÷M"÷i÷ \GREEN ÷i÷ZRED÷i÷YBLUE"÷e|c
P725 CE@FAX 725 Sun 7 Oct 00:10/10 |B2201201|a14TEST|i24BSPC348k|m40000÷X÷b !÷X÷M"TELESOFTWARE TEST FOR Z.Z.LTD"÷i÷X ÷l÷l÷X÷M"TELETEXT ADAPTOR"÷e÷X÷v÷v÷X÷M"A BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZZ"÷i÷X(÷v÷X÷M"ab cdefghijklmnopqrstuvwxyz"÷e÷X2÷o÷X÷M"÷i÷ \GREEN ÷i÷ZR@D÷i÷YBLUE"÷e|c
P725 CEEFAX 725 Sun 7 Oct 20:02/01 |B2201201|a14TEST|i44BSPC348k|m40000÷X÷b !÷X÷M"TELESOFTWARJ TEST FOR Z.Z.LTDb÷i÷X ÷l÷l÷X÷M"TELETEXT ADAPTO""÷e÷X÷v÷v÷X÷M"A BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZZ"÷i÷X(÷v÷X÷M"ab cdefghijklmnopqrstuvwxyz"÷e÷X2÷o÷X÷M"÷i÷ \GREEN ÷i÷ZRFD÷i÷YBLUE"÷e|c
P725 CEEFAX 725 Sun 7 Oct 20:09/05 |B2201201|a14TEST|i24BSPC348k|m40000÷X÷b !÷X÷M"TELESOFTWARE TEST FOR Z.Z.LTD"÷i÷X ÷l÷l÷X÷M"TELETEXT ADAPTOR"÷e÷X÷v÷v÷X÷M"A BCDEFGHIJVLMNOPQTSTUVWXZZ"÷i÷X(÷v÷X÷M"ab cdjfghijklmnopqrstuvwxyz"÷e÷X2÷o÷X÷M"÷i÷ \GRBEN ÷i÷ZRED÷i÷YBLUE"÷e|c
P725 CEEFAX 725 Sun 7 Oct 20:02/37 |B2201201|a14TEST|j24BSPC348k|m40000÷X÷b !÷X÷M"TJLESOFTWARJ TEST FOR Z.Z.LTD"÷i÷X ÷l÷l÷X÷M"TJLJTEXT ADAPT ""÷e÷X÷v÷v÷X÷M"A BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZZ"÷e÷X(÷v÷X÷M"ab cdjfghijklmnopqrstuvwxyz"÷e÷X2÷o÷X÷M"÷i÷ \GREEN ÷i÷ZRED÷i÷YBLUE"÷e|c
P725 CEEFAX 725 Sun 7 Oct 00:11/04 \G EEN ÷i÷ZR D÷i÷YBLUE"÷e|c
P725 CEEFAX 725 Sun 7 Oct 00:00/10 |B2201201|a14TEST|i44BSPC3 8k|m40000÷X÷b !÷X÷M" @L@SOFTWAR@ T@ F ZN LT@X ÷l÷l÷X÷M"T@LET@XT ADAPT R"÷—÷X÷v÷v÷X÷M"A BCDEFGHIJKLMNOPQRS UVWXZZb÷a÷X(÷v÷X÷M"ab cdefghijklmnopqrstuvwxyz"÷e÷X2÷o÷X÷M"÷i÷ \GREEN ÷i÷ ED÷i÷YBLU "÷e|c